Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1.  SATICI 

UnvanıGüven Rot Balans – Halil Baltaçi (https://onlinesatis.servislastik.com)
Mersis No
AdresiŞanlıurfa Yolu Üzeri Bağcılar Mah. ( Metro Market Yanı Mega Plaza Altı ) No: 205/AC, 21070 Bağlar/Diyarbakır
Telefon0537 528 82 01
E-postahalilbaltaci1@hotmail.com

 
1.2 – ALICI 

Adı SoyadıAdı
TC Kimlik NoTCKN
Vergi DairesiVergi Dairesi
TelefonTelefon
E-postaMail

MADDE 2- KONU

2.1- İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın, SATICI’ya aithttps://onlinesatis.servislastik.com alan adlı internet sitesinden veya söz konusu olması halinde mobil aplikasyonundan, elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda ve Ön Bilgilendirme Formu’nda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün veya hizmetin satışı, teslimi ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon, satışa konu ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat ve ifa koşulları vs. satışa konu ürün/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün/hizmeti sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. https://onlinesatis.servislastik.comsitesinde sipariş onay sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu, mesafeli satış sözleşmesi ve fatura, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET

Ürün/Hizmet’in Cinsi, Niteliği, Miktarıürünler
Toplam Satış BedeliToplam bedel
Ödeme YöntemiÖdeme  planı
Teslim Edilecek KişiMüşteri teslim adı
Telefon numarasıTelefon numarası
Teslimat AdresiTeslimat adresi
Fatura Edilecek Kişi/KurumMüşteri adı
Kargo ÜcretiKargo bedeli
Fatura AdresiMüşteri adresi
Vergi DairesiMüşteri vergi dairesi
Vergi Sicil Numarası / TC Kimlik NoVN/TCKN

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, SATICI ‘ya ait https://onlinesatis.servislastik.com alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürün veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Ürünün teslimatı; SATICI’nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Sözleşme konusu ürün/hizmet, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün/hizmet için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim veya ifa edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün/hizmet, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim veya ifa edilecek ise, bu kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- Sözleşme konusu ürünün teslimatı veya hizmetin ifası için işbu sözleşmenin online onaylı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi veya hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.5- Ürünün teslimi veya hizmetin ifasından sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.6- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü veya hizmeti süresi içinde teslim veya ifa edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürün/hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. 

4.7- İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri ALICI tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.8- 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alışveriş yapamaz. 

4.9- Ek taksit kampanyalarında ALICI’nın bankasının kampanya şartları geçerlidir ve ALICI’nın bankasının sayfasından farklı bir taksit seçeceği tercih edilmesi durumunda, ALICI’nın seçtiği seçenek uygulanacaktır. Ek taksit kampanyaları banka ile ALICI’nın hukuki ilişkisinden kaynaklanmakta olup işbu hususa ilişkin kampanya tanımlamalarından münhasıran banka sorumludur. SATICI’nın bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.10- ALICI, ürünü teslim belgesini imzalamak suretiyle teslim alacak ve teslim alırken ürünlerin tam ve gereği gibi olup olmadığını kontrol edecektir. ALICI tespit edeceği her türlü sorunu ve kusuru derhal SATICI’ya bildirmek ve eğer teslim alacaksa da bunu teslimat formuna yazdırmak zorundadır. Aksine meydana gelecek durumlardan SATICI’nın hiçbir surette sorumluluğu olmayacaktır. ALICI’nın, Sözleşme konusu Ürün/Hizmet’i teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen ALICI’ya aittir.

4.11- Taraflar, aralarındaki işbu sözleşmeden kaynaklı doğacak ihtilaflardan dolayı SATICI’nın, idare ve yargı kararları dahil olmak üzere, herhangi bir zarara uğraması halinde ALICI; onaylamış olduğu kullanıcı sözleşmesi, işbu mesafeli satış sözleşmesi ve sitedeki diğer kurallar kapsamında SATICI’nın söz konusu zararları kendilerine rücu etme hakkı olduğunu kabul eder.

4.12- Ürünün sevkiyat ve kargo masrafları SATICI’ya ait olmak üzere SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Ancak cayma hakkı süresinin sona ermesinden sonra ürün iadesinin gerçekleştirilmesi halinde veya cayma hakkı kapsamında ön bilgilendirme formunda ve işbu sözleşmede belirtilen SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketleri dışında farklı bir kanalla iade gerçekleştirmesi hainde işbu sevkiyat ve kargo masrafları ALICI’ya aittir.

4.13- Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

5.1- ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması SATICI tarafından ürünün yeniden satışa arz edilebilir nitelikte olması veya  ürünün işbu sözleşmenin 6. madde hükümleri çerçevesinde paketinin açılmamış ve kullanılmamış olması şarttır. İşbu sözleşmenin 6. maddesine giren hallerde ve paketin açılması veya kullanılması halinde cayma hakkı kullanılamayacaktır. Cayma hakkının kullanılması için söz konusu ürünlerin SATICI’nın ürünü göndermiş olduğu ön bilgilendirme formunda yazılı anlaşmalı kargo şirketine iade edilmesi gerekmektedir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

5.2- ALICI cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde ürünü SATICI’ya anlaşmalı kargo şirketiyle geri gönderir. ALICI, ürünü iade etmek istediği takdirde SATICI’dan kargo kodu almak ve kargo kodu ile SATICI’nın belirttiği taşıyıcı aracılığıyla ürün iadesini gerçekleştirmelidir. Ön bilgilendirme formunda belirtilen taşıyıcıdan (kargo şirketinden) başka bir taşıyıcı (kargo şirketi) ile veya ürün iadesi kargo kodu alınmadan iade gerçekleştirilmesi durumunda taşıma bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır.

5.3- Cayma hakkı kapsamında iade edilecek ürün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Ürün, SATICI’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir. ALICI’nın ürünü taksitle alması halinde banka tarafından ürün bedelinin ALICI’ya iadesi aynı şekilde taksitler halinde gerçekleştirilmektedir. Taksitlendirme ile ödeme yapılması halinde iadenin yöntemi ALICI ile banka arasındaki ilişkiden kaynaklanmakta olup SATICI’nın herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.4.- ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına aykırı şekilde kullanması nedeniyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olup iade gerçekleştiremeyecektir. İade gerçekleştirmesi halinde ise SATICI’nın iade edilen ürünü kabul etmeme haklı saklı olup iadeden dolayı zarara uğraması halinde ALICI, işbu zararları karşılamakla yükümlüdür.

5.5.- ALICI, satın almış olduğu ürüne ilişkin olarakbir kampanya kapsamında indirimden faydalanmış veya kendisine SATICI tarafından kampanya kapsamında hak ve menfaat sağlanmışsa ve ALICI tarafından süresi içerisinde cayma hakkından faydalanılmışsa SATICI’nın iade edilen ürün bedelinden kampanya olarak tanımlanmış indirim tutarını mahsup etme hakkı veya varsa kampanya kapsamında ALICI’ya tanımlanan hak ve menfaatleri geri alma saklıdır.

5.6.- DİJİTAL HEDİYE ÇEKİ, HEDİYE ÜRÜN HAKKINDA

ALICI’nın herhangi bir SATICI kampanyasındaki asgari tutarda alışveriş yaparak indirim kazandığı, bedelsiz (hediye) ürün aldığı veya hediye çeki vb. kazandığı/kullandığı tüm hallerde, cayma hakkının kullanılması sonucu olarak söz konusu asgari tutarın altına inilmesi, hediye çeki vb. kazanım/kullanımı şartının ortadan kalkması veya genel itibariyle ALICI kampanya şartlarının ALICI tarafından yerine getirilememesi hallerinde, söz konusu indirimin/iskontonun (varsa hediye ürün bedelinin / hediye çeki bedelinin) tamamı ALICI’ya iade edilecek tutardan düşülmek sureti ile ALICI’ya iade gerçekleştirilir.

ALICI gerçekleştirdiği mesafeli alış sebebi ile (sanal/fiziki) hediye çeki, puanı vb. kazanmış ise bu iptal edilir ve (sanal veya fiziki) hediye çeki, puan vb. kullanmış ise bunların bedelinin tamamı yine ALICI’ya iade edilecek tutardan düşülür. 

ALICI’ya iade edilecek tutarın yetmediği hallerde ilgili indirim/iskonto/hediye ürün bedeli/hediye çeki/puan bedeli ALICI’nın alışverişi sırasında kullandığı ödeme aracından (kredi kartı vb. dahil) tahsil olunur.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

6.1- Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürün ve hizmetler, ifa edilmiş hizmetler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, paketi açılmış veya kullanılmış, sarf malzemeleri, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve hizmetler,

6.2-  Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

6.3- Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,

6.4-  Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,

6.5- Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan mallar,

6.6- Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,

6.7- Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeler,

6.8- Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,

6.9- Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin ürün ve hizmetler,

6.10- Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar,

6.11- Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler,

6.12- Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Ürün/Hizmet ‘in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (satıcının düzenli teslimatları ile alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü̈ gibi alanlarda hizmetler) Ürün/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

MADDE 7 – GARANTİ KOŞULLARI

7.1- SATICI’nın, işbu sözleşme kapsamında sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin herhangi bir garanti sorumluluğu bulunmamaktadır. Garanti hizmetleri, üretici firmalar veya distribütörleri tarafından sağlanmaktadır. SATICI dilerse garanti kapsamında, ALICI’dan gelen “garanti hizmeti” taleplerini, ilgili distribütör ya da üreticiye iletebilir. Ayrıca ALICI, garanti hizmeti başvurusunu, bölgesinde bulunan ilgili markanın herhangi bir yetkili bayisi üzerinden de gerçekleştirebilecektir.

7.2- Üretici firmalara veya distribütörler tarafından tanınmış olan garanti süresi otomobil, 4×4 ve hafif ticari grubu lastiklerde 24 (yirmi dört) aydır. Otobüs, kamyon, iş makinesi ve diğer kategorilerde, kategoriye ve markaya özgü garanti koşulları ve süresi geçerlidir.

7.3- Garanti hizmeti, yalnızca üretim hatalarını kapsamakta olup garanti koşullarına ilişkin ayrıntılı bilgi üretici firmalar veya distribütörler tarafından düzenlenmektedir. ALICI hatası olan araca uygun lastik kullanmamak, kesik ve delinmeler gibi durumlar, garanti kapsamına girmemektedir.

7.4- Garanti talebinde bulunan ALICI’ya, ürünün ücret alınmadan üretici firmalara veya distribütörlere sevk edilebilmesi için SATICI tarafından uygun görülmesi halinde ALICI ile kargo numarası paylaşılabilecek ve anlaşmalı kargo şirketi ile ürün ilgili firma depolarına sevk edilebilecektir. Ancak garanti talebinin olumsuz sonuçlanması durumunda, ürünün ALICI adresine tekrar gönderiminde kargo ücreti ALICI’ya aittir.

MADDE 8- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

8.1- SATICI, sözleşme konusu ürün/hizmetin sağlam, eksiksiz, süresinde siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. ALICI tarafından satın alınan sözleşme konusu ürünün ayıplı çıkması ve ALICI tarafından satılanın ayıpsız misliyle değiştirilmesi talebinde bulunulması halinde yalnızca SATICI’nın stoklarında aynı ürünün bulunması durumunda işbu talep yerine getirilebilecektir. SATICI’nın stoklarında aynı ürünün bulunmaması halinde sözleşme iptal edilerek ürün bedeli ALICI’ya 14 (on dört) gün içerisinde iade edilecektir.

8.2- Haklı bir sebebe dayanmak suretiyle SATICI, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan, ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta ürün/hizmet tedarik edebilir. 

8.3- SATICI, ürün/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, durumu, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 14 (on dört) gün içinde iade edilir.

8.4- SATICI’nın stoklarında ALICI tarafından satın alınan ürünün bulunmaması halinde sözleşme iptal edilerek ürün bedeli ALICI’ya 14 (on dört) gün içerisinde iade edilecektir.

MADDE 9- SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

9.1- Ürün/hizmetin cinsi ve türü, nitelikleri, miktarı, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli, https://onlinesatis.servislastik.com adresli web sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan fatura ve Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtildiği gibidir. 

MADDE 10- YENİ SİPARİŞİN İPTALİ

10.1- https://onlinesatis.servislastik.comdan yeni verdiğiniz siparişinizi iptal etmek istediğinizde “Sipariş Takibi” bölümünden siparişlerinize bakınız. Sipariş listesi ekranda listelenecektir. Bu ekranda gözüken siparişlerinizde bizimle iletişime geçerek verdiğiniz siparişi iptal edebilirsiniz. İptal ettiğiniz siparişleriniz muhasebe tarafından onaylandıktan sonra iadesi yapılmaktadır.

10.2- Üye olan ALICI, siparişlerim menüsünden iptal veya iade talebi oluşturabilmektedir. Üye olmayan ALICI’ların iptal veya iade talepleri ise aşağıda belirtilen e-posta adresi üzerinden e-posta gönderimi ile veya aşağıda belirtilen telefon numarası aranarak gerçekleştirilebilmektedir.

E-posta: halilbaltaci1@hotmail.com

Telefon: 0537 528 82 01

MADDE 11- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

11.1- ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde, kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir. ALICI, borcunun ifasında temerrüde düşmesi halinde, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğramış olduğu zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

11.2- ALICI’nın diğer ödeme şekillerinden birini tercih etmesi halinde, borcunun ifasında temerrüde düşmesi halinde, genel hükümler çerçevesinde, SATICI’ya karşı sorumlu olacaktır.

MADDE 12 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

12.1- İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13- YETKİLİ MAHKEME

13.1- İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Diyarbakır Tüketici Mahkemeleri, taraflar arasındaki diğer ihtilaflarda Diyarbakır Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

X